Skoči na vsebino

OZ10

REZULTATI
AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC OZ10 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 10.04.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako OZ10 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002103792 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 184.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 51.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 51.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,534%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice OZ10 (1. izdaja) -0,35%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,411% in 100,610% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,27% letno.

 

Obveznosti iz OZ10 (1. izdaja) bodo dospele dne 10.10.2019.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic OZ10 (1. izdaja)