Skoči na vsebino

DZ85

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ85 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 11.09.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ85 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502175 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 285.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 45.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 45.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,387%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ85 (1. izdaja) -0,38%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,355% in 100,406% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,35% letno.

 

Obveznosti iz DZ85 (1. izdaja) bodo dospele dne 12.09.2019.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ85 (1. izdaja)