Skoči na vsebino

DZ78

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ78 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 05.09.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ78 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501912 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 154.500 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 51.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 51.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,325%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ78 (1. izdaja) -0,32%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,253% in 100,508% oziroma v razponu obrestne mere od -0,50% do -0,25% letno.

 

Obveznosti iz DZ78 (1. izdaja) bodo dospele dne 06.09.2018.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

 Rezultati avkcije zakladnih menic DZ78