Skoči na vsebino

DZ74

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ74 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 07.02.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ74 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501755 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 142.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 72.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 72.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,250%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ74 (1. izdaja) -0,25%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,203% in 100,406% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,20% letno.

 

Obveznosti iz DZ74 (1. izdaja) bodo dospele dne 09.02.2018.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic DZ74