Skoči na vsebino

DZ73 IN OZ07

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ73 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC OZ7 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 04.10.2016.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ73 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501664 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 89.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 21.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 21.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,253%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ73 (1. izdaja) -0,25%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,150% in 100,294% oziroma v razponu obrestne mere od -0,29% do -0,15% letno.

 

Obveznosti iz DZ73 (1. izdaja) bodo dospele dne 05.10.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako OZ7 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002103669 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 153.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 28.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 28.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,290%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice OZ7 (1. izdaja) -0,19%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,000% in 100,365% oziroma v razponu obrestne mere od -0,24% do 0,00% letno.

 

Obveznosti iz OZ7 (1. izdaja) bodo dospele dne 05.04.2018.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic