Skoči na vsebino

DZ72

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ72 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 06.09.2016.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ72 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501649 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 111.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 37.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 37.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,200%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ72 (1. izdaja) -0,20%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,132% in 100,294% oziroma v razponu obrestne mere od -0,29% do -0,13% letno.

 

Obveznosti iz DZ72 (1. izdaja) bodo dospele dne 07.09.2017.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic