Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDSTAVITEV ZAKLADNIH MENIC

 

Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski, prenosljivi vrednostni papirji z dospelostjo treh, šestih, dvanajstih in osemnajst mesecev. Izdajajo se v apoenih po 1000 EUR, nominalna vrednost posamezne razpisane emisije pa je odvisna od vsakokratne odločitve izdajatelja.

 

Zakladne menice so diskontirani vrednostni papirji: ob izdaji vlagatelji vplačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa ob zapadlosti izplača nominalni znesek zakladnih menic. Obresti se izračunavajo z uporabo navadnega obrestnega računa, dekurzivnega načina obrestovanja in z upoštevanjem dejanskega števila dni do dospelosti ter 360 dni v letu (določilo A/360).

 

Primarna prodaja zakladnih menic se vrši na avkcijah. Vlagatelji na avkciji licitirajo prodajno ceno, preko katere se odraža nominalna proporcionalna obrestna mera ponudbe. Posamezna avkcija zapre pri enotni ceni (oz. obrestni meri), kar pomeni, da so pri tej ceni sprejete ponudbe z višjo ceno od izklicane ali enako ceno (v tem primeru so ponudbe lahko delno sprejete), ponudbe z nižjo ceno od izklicane pa niso sprejete.

Imetniki zakladnih menic so lahko tako pravne kot fizične osebe, ki podajajo naročila za vpis pri primarnih vpisnikih za zakladne menice. Izdaja oziroma vpis zakladnih menic se izvede dva delovna dneva po avkciji.

 

Republika Slovenija bo predlagala uvrstitev zakladnih menic v trg strukturiranih produktov Ljubljanske borze d.d. Z zakladnimi menicami je bilo do 31. 12. 2007 omogočeno sekundarno trgovanje preko uradnih vzdrževalcev likividnosti državnih vrednostnih papirjev.

 

Več o zakladnih menicah si lahko preberete v ponudbenem dokumentu oz. pokličete na eno izmed telefonskih številk spodaj.

Kontaktna oseba

Mag. Marija Eber

telefon: 01 369 64 42
fax: 01 369 65 99
e-pošta: marija.eber(at)mf-rs.si