Skoči na vsebino

OBVESTILO O IZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE KOT MATIČNE DRŽAVE ČLANICE GLEDE RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ

Na podlagi 102. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Republika Slovenija objavlja naslednje sporočilo:

 

Republika Slovenije je dne 26. oktobra 2012 izdala obveznice na mednarodnem finančnem trgu, ki bodo uvrščene na Luksemburško borzo. V skladu s tretjim odstavkom 102. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/2010-UPB3 s spremembami in dopolnitvami) je Republika Slovenija kot matično državo članico glede razkrivanja nadzorovanih informacij za predmetno in bodoče izdaje izbrala Republiko Slovenijo in pristojni organ Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

 

Republika Slovenija je že opravila javne ponudbe obveznic na mednarodnem finančnem trgu. Obveznice Republike Slovenije, izdane v letu 2007, so bile sprejete v trgovanje na borzo v Luksemburgu, pri tem pa je bila kot matična država članica glede razkrivanja nadzorovanih informacij izbrana Republika Slovenija in pristojni organ Agencija za trg vrednostnih papirjev.