Skoči na vsebino

SEKUNDARNI TRG

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je dne 19. 12. 2007 sprejela sklep, da se z dnem 3. 1. 2008 ukine trgovanje z vrednostnimi papirji Republike Slovenije preko uradnih vzdrževalcev likvidnosti. Zadnji trgovalni dan na segmentu TUVL bo petek, 28. 12. 2007.

Sklep uprave Ljubljanske borze, d.d. je bil sprejet na podlagi dogovora z Ministrstvom za finance o ukinitvi tega segmenta organiziranega trgovanja.

 

Obveznice RS so uvrščene na trg obveznic Ljubljanske borze d.d., zakladne menice pa na trg strukturiranih produktov Ljubljanske borze d.d.

 

Obveznice RS59, SLOVEN4 03/22/18, RS63, RS64, RS65, RS66, RS67, RS68, RS69 in RS70 so uvrščene tudi v trgovanje na trgovalnem sistemu MTS Slovenia.

 

Obvestilo o izboru Republike Slovenije kot matične države članice glede razkrivanja nadzorovanih informacij.