Skoči na vsebino

REDENOMINACIJA DRŽAVNIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV V EVRO

Postopki redenominacije državnih vrednostnih papirjev

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) je minister za finance izdal Pravilnik o načinu in postopkih za izvedbo redenominacije posameznih vrst nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjev državnega proračuna (Uradni list RS, št. 138/2006).

 

 

Redenominirani odplačilni načrti obveznic Republike Slovenije