Skoči na vsebino

2016

Na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A) in 11. člena Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13) objavlja minister za finance

 

MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO DECEMBRA 2016

 

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A) in Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13), za obdobje od januarja do decembra 2016 znaša 0,86% na letni ravni oziroma 0,07% na mesečni ravni.

 


Št. 4021-1/2016/6