Skoči na vsebino

2014

Na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 ZSVarPre-C in 101/2013 – ZIPRS1415) in 11. člena Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13) objavlja minister za finance

 

 

 

 

MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO DECEMBRA 2014

 

 

 

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 ZSVarPre-C in 101/2013 – ZIPRS1415) in Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13), za obdobje od januarja do decembra 2014 znaša 1,5% na letni ravni oziroma 0,12% na mesečni ravni.

 

 

 

 

Št. 007-15/2014/6

Ljubljana, dne 10. februarja 2014

EVA 2014-1611-0003

 

 

                                  

 

 

 

                                                                                                  dr. Uroš Čufer

                                                                                                  minister za finance