Skoči na vsebino

2009-09 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) objavlja minister za finance

 

 

MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA MESEC SEPTEMBER 2009

 

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05, in 66/08), za mesec september 2009 znaša 1,69% na letni ravni oziroma 0,14% na mesečni ravni.

 

 

Št. 4021-1/2009/25
Ljubljana, dne 7. oktobra 2009
EVA 2009-1611-0181