Skoči na vsebino

2008-04 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG in 10/08 - ZVarDod) objavlja minister za finance

 

MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA MESEC APRIL 2008

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG in 10/08 - ZVarDod) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 114/06 - ZUE), za mesec april 2008 znaša 1,72% na letni ravni oziroma 0,14% na mesečni ravni.

 

Št. 4021-2/2008/10
Ljubljana, dne 6. maja 2008.