Skoči na vsebino

2007-08 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06 - ZUTPG) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA MESEC AVGUST 2007

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06 - ZUTPG) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 114/06 - ZUE), za mesec avgust 2007 znaša 1,62% na letni ravni oziroma 0,13% na mesečni ravni.

 

 

Št. 4021-2/2007/22
Ljubljana, dne 10. septembra 2007