Skoči na vsebino

2007-07 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06 - ZUTPG) objavlja minister za finance


MINIMALNO ZAJAMČENO DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA MESEC JULIJ 2007


Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06 - ZUTPG) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 114/06 - ZUE), za mesec julij 2007 znaša 1,61% na letni ravni oziroma 0,13% na mesečni ravni.


20.8.2007:

Popravek

V Minimalni zajamčeni donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2007, objavljeni v Uradnem listu RS št. 72-3936/07, z dne 10. 8. 2007, znaša pravilna minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06 - ZUTPG)  in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 114/06 - ZUE), za mesec julij 2007  1,62% na letni ravni oziroma 0,13% na mesečni ravni.