Skoči na vsebino

2006-07 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Popravek

V Minimalni zajamčeni donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2006, objavljeni v Uradnem listu RS št. 86/06, z dne 11.8.2006, znaša pravilna minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 - uradno prečiščeno besedilo in  69/06) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05), za mesec julij 2006  1,44% na letni ravni oziroma 0,12% na mesečni ravni.

Št.:  4021-6/2006/28

Ljubljana, dne  21. avgusta 2006                  

                                  

                                                                                                  dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister za finance