Skoči na vsebino

2005-11 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 - uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance

 

minimalno zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec november 2005

 

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 - uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 64/04 in 138/04), za mesec november 2005 znaša 1,65% na letni ravni oziroma -0,27% na mesečni ravni.

 

Št.: 404-04-1/2005/61

Ljubljana, dne  6. decembra 2005       

                                           dr.Andrej Bajuk
minister za finance