Skoči na vsebino

2005-06 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

P o p r a v e k


V Minimalni zajamčeni donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2005, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 67-2963/05, znaša pravilna minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 63/04 – ZZRZI in 136/04 – odločba US) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 64/04 in 138/04), za mesec junij 2005 3,31 % na letni ravni oziroma 0,15 % na mesečni ravni.

Št.: 404-04-1/2005/34

Ljubljana, dne 25.7.2005

dr. Andrej Bajuk
minister za finance