Skoči na vsebino

2005-05 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 63/04 – ZZRZI in 136/04 – odločba US) objavlja minister za finance


minimalno zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2005


Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 63/04 – ZZRZI in 136/04 – odločba US) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 64/04 in 138/04) za mesec maj 2005 znaša 3,36% na letni ravni oziroma 0,74% na mesečni ravni.


Št.: 404-04-1/2005/19

Ljubljana, dne 9. junij 2005

dr. Andrej Bajuk
minister za finance