Skoči na vsebino

2004-10 MINIMALNA ZAJAMČENA DONOSNOST NA VPLAČANO ČISTO PREMIJO PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1 in 63/04 - ZZRZI) objavlja minister za finance


minimalno zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2004


Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1 in 63/04 – ZZRZI) in Pravilnika o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št. 64/04) za mesec oktober 2004 znaša 3,69% na letni ravni oziroma 0,32% na mesečni ravni.


©t.: 404-04-2/2004/29

Ljubljana, 8. november 2004

dr. Dušan Mramor
minister za finance