Skoči na vsebino

RS63 IN RS72

REZULTATI AVKCIJE ZAMENJAVE OBVEZNIC REPUBLIKE SLOVENIJE RS59 ZA OBVEZNICE RS63 IN OBVEZNICE RS72

Republika Slovenija je dne 14.7. 2015 izvedla avkcijo zamenjave RS59 (ISIN SI0002102349, dospelost 17.2.2016, kuponska obrestna mera 4% letno, nominalna vrednost ene obveznice  41,73 EUR) za obveznice RS63 (ISIN SI0002102794, dospelost 6.2.2019, kuponska obrestna mera 4,375% letno, nominalna vrednost ene obveznice 1.000 EUR) in za obveznice RS72 (ISIN SI0002103396, dospelost 9.10.2017, kuponska obrestna mera 1,75% letno, nominalna vrednost ene obveznice 1.000 EUR).

 

Primarni vpisniki Abanka Vipa d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d. in Jefferies International Limited (v nadaljevanju: primarni vpisniki) so v zameno za RS63 posredovali ponudbe za skupno 2.265.132 obveznic RS59 v skupnem nominalnem znesku 94.523.958,36 EUR., Najvišja ponujena cena RS59 v zameno za RS63 je bila 102,77%, najnižja ponujena cena pa 102,44%.

 

Primarni vpisniki so v zameno za RS72 posredovali ponudbe za skupno 5.478.663 obveznic RS59 v skupnem nominalnem znesku 228.624.606,99.EUR. Najvišja ponujena cena RS59 v zameno za RS72 je bila 102,79%, najnižja ponujena cena pa 102,45%

 

Republika Slovenija je sprejela ponudbe primarnih vpisnikov za zamenjavo 2.145.132 obveznic RS59 v skupnem nominalnem znesku 89.516.358,36 EUR za  81.409 obveznic RS63 v skupnem nominalnem znesku 81.409.000,00 EUR. V celotnem ponujenem znesku so bile sprejete vse ponudbe, pri katerih je bila cena enaka ali nižja od 102,62. Povprečna cena sprejetih ponudb za zamenjavo obveznic RS59 za obveznice RS63 je bila 102,50%

 

Republika Slovenija je sprejela ponudbe primarnih vpisnikov za zamenjavo 5.230.663 obveznic RS59 v skupnem nominalnem znesku 218.275.566,99 EUR za  217.298 obveznic RS72 v skupnem nominalnem znesku 217.298.000,00 EUR. V celotnem ponujenem znesku so bile sprejete vse ponudbe, pri katerih je bila cena enaka ali nižja od 102,66 %, Povprečna cena sprejetih ponudb za zamenjavo obveznic RS59 za obveznice RS72  je bila 102,49%

 

Poravnava  sklenjenih poslov zamenjave obveznic RS59 za obveznice RS63 in za obveznice RS72 bo izvedena dne 16.7.2015 v skladu s Povabili  primarnim vpisnikom.

 

Število lotov obveznic RS63 ali RS72, ki jih bo Republika Slovenija na dan poravnave 16.7. 2015 izročila v zameno za obveznice RS59 na podlagi posamezne sprejete ponudbe, bo izračunano z uporabo enačb, navedenih v Povabilu primarnim vpisnikom in v Obvestilu o zamenjavi obveznic RS59 za obveznice RS63 in obveznice RS72, objavljenem na spletni strani Ministrstva za finance:

www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/vrednostni_papirji/Obvestilo_o_zamenjaviobveznic_Republike_Slovenije_RS59_za_obveznice_Republike_Slovenije_RS63_in_RS72.pdf

 

v katerih bo kot Cena obveznice RS59 in kot Število lotov obveznice RS59 upoštevana cena in število lotov obveznic RS59, ki ju je primarni vpisnik navedel v sprejeti ponudbi, kot Cena obveznice RS63 in kot Cena obveznice RS72 pa se bosta upoštevala nakupna tečaja (»bid price«) obveznic RS63 in RS72 na uradni trgovalni platformi MTS Slovenija na dan 14.07. 2015, ob 11. uri po srednje evropskem času:

-           RS63: 112,70 %

-           RS72: 102,95 %

 

Rezultati avkcije zamenjave obveznice RS59 so v obliki preglednice objavljeni  v nadaljevanju in še na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/obveznice/zamenjava_obveznic_rs/

 

Rezultati avkcije za zamenjavo obveznice RS59