Skoči na vsebino

REZULTATI AVKCIJ OBVEZNIC

REZULTATI AVKCIJE ZA ODKUP OBVEZNIC RS57 – 1. ODKUP IN RS62 – 1. ODKUP Z DNE 16.03.2007

Republika Slovenija bo dne 23.03.2007 odkupila obveznice RS57, z ročnostjo do dospelosti 15.10.2014 in fiksno obrestno mero 4,875 % letno, in obveznice RS62, z ročnostjo do dospelosti 23.03.2017 in fiksno obrestno mero 3,50 % letno. 

Avkcija odkupov obveznic je bila izvedena na podlagi Programa financiranja za leto 2007 in njegovih dopolnitev. Program financiranja je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.
Republika Slovenija je 09.03.2007  posredovala imetnikom obveznic in primarnim vpisnikom povabilo k dajanju ponudb za prodajo obveznic RS57 in RS62. Za prodajo obveznic RS57 se je avkcije, ki je bila dne 16.03.2007, udeležilo 35 ponudnikov, ki so predložili 72 veljavnih ponudb. Za prodajo obveznic RS62 se je avkcije udeležilo 30 ponudnikov, ki so predložili  63 veljavnih ponudb.

Pri obveznici RS57 je povprečni donos vseh veljavnih  ponudb na avkciji  v višini 98.928.309,48 EUR, znašal 3,958 % na letni ravni, povprečna cena vseh prejetih in veljavnih ponudb pa je bila 105,80 %. Najvišja ponujena cena je bila 109,35 %, kar predstavlja donos do dospetja 3,436 %, najnižja ponujena cena pa je bila 105,01 %, kar predstavlja donos 4,077 %.

Pri obveznici RS62 je povprečni donos vseh veljavnih  ponudb na avkciji v višini 172.607.799,00 EUR, znašal 3,510 % na letni ravni, povprečna cena vseh prejetih in veljavnih ponudb pa je bila 95,84 %. Najvišja ponujena cena je bila 97,10 %, kar predstavlja donos do dospetja 3,359 %, najnižja ponujena cena pa je bila 94,91 %, kar predstavlja donos 3,622 %.

Za  obveznico RS57 je Republika Slovenija sprejela v celotnem znesku vse ponudbe, pri katerih je cena enaka ali nižja od 109,35 %. Znesek  sprejetih ponudb za odkup na avkciji je 98.928.309,48 EUR. Povprečni donos vseh sprejetih ponudb je 3,958 % na letni ravni, povprečna cena vseh sprejetih ponudb pa 105,80 %.

Za  obveznico RS62 je Republika Slovenija sprejela v celotnem znesku vse ponudbe, pri katerih je cena enaka ali nižja od 95,07 %, in v delnem znesku 11,080036 % ponudbe, pri katerih je cena enaka 95,20 %. Znesek  sprejetih ponudb za odkup na avkciji je 3.970.609,50 EUR. Povprečni donos vseh sprejetih ponudb je 3,608 % na letni ravni, povprečna cena vseh sprejetih ponudb pa 95,02 %.