Skoči na vsebino

OBVESTILO O PONUDBI ZA ODKUP OBVEZNIC RS18, RS23, RS26, RS29, RS32, RS38, RS44, RS48, RS49, RS50, RS53, RS54, RS57

Javni poziv za odkup obveznic

Na podlagi točke 3.2. Programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2008  (http://www.mf.gov.si/slov/obvezn/program_fin_dr_proracuna.htm) vabimo vse imetnike obveznic Republike Slovenije RS18, RS23, RS26, RS29, RS32, RS38, RS44, RS48, RS49, RS50, RS53, RS54, RS57, da se udeležijo avkcije za odkup obveznic dne 17.4.2008. Avkcija obveznic RS18, RS23, RS26, RS29, RS32, RS38, RS44, RS48, RS49, RS50, RS53, RS54, RS57 bo potekala od 8.00 do 11.00. Datum poravnave vseh odkupov bo dne 22.4.2008. Avkcija odkupov obveznic bo potekala preko primarnih vpisnikov za obveznice RS za leto 2008, po pogojih in na način, določen s ponudbo za  odkup obveznic Republike  Slovenije, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance http://www.mf.gov.si/slov/obvezn/odkup_obveznic.htm

 

Avkcija bo izvedena v enem krogu s konkurenčnimi ponudbami, ki bodo sprejete po ponujeni ceni, s smiselno uporabo Pravil za izvedbo avkcij državnih vrednostnih papirjev za leto 2007, objavljenih na spletni strani Ministrstva za finance http://www.mf.gov.si/slov/vredn_papirji/avkcije.htm , razen v kolikor ni s ponudbo za odkup drugače določeno.

 

Ministrstvo za finance ima pravico odkupiti posamezno obveznico na avkciji v delnem ali celotnem nominalnem znesku izdaje oziroma pravico, da ne odkupi nobene obveznice.

 

Opis obveznic, ki so predmet odkupa, je na razpolago pri primarnih vpisnikih ter pri izdajatelju na naslovu: Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, Ljubljana in na vpogled na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/slov/obvezn/predst.htm

 

Na avkciji odkupov obveznic Republike Slovenije lahko  neposredno sodelujejo primarni vpisniki za obveznice RS za leto 2008, navedeni na spletni strani Ministrstva za finance http://www.mf.gov.si/slov/vredn_papirji/seznam_prim_vpisn_obvezn.htm . Druge pravne in fizične osebe lahko sodelujejo na avkcijah posredno z oddajo naročil primarnemu vpisniku v svojem imenu in za svoj račun.