Skoči na vsebino

PRAVNE OSNOVE ZA IZDAJO OBVEZNIC

Euroobveznica 2000

Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09)
Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2000

Euroobveznica 2001

Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09)
Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2006

RS-4

Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog7/93
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
13/93
Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog68/96

RS-6

Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog20/95
Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti iz izplačanih deviznih vlog66/96
Uredba o spremembi uredbe o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti iz izplačanih deviznih vlog16/97

RS-8

Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog7/93
Uredba o izdaji in uporabi obveznic Republike Slovenije za poravnavanje obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog36/93
Odredba o obliki obveznice Republike Slovenije za poravnavanje obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog40/93

RS-10

Prospekt obveznice
Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog7/93
Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog68/96

RS-12

Prospekt obveznice

Dodatek št. 1 k prospektu (Dodatek že upoštevan v prospektu)
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPro)5/96, 78/97, 87/97

RS-13

Uredba o načinu, pogojih in postopku uporabe obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij41/98
Uredba o datumu izdaje in podrobnejši vsebini pravic iz obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij63/97
Zakon o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (ZSRDPP)39/97

RS-14

Prospekt obveznice

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPro)
5/96
78/97
87/97
34/98 in 91/98

RS-15

Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
59/95
Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
64/95

RS-18

Prospekt obveznice

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000)
9/2000
Zakon o javnih financah

RS-19

Prospekt obveznice

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000)9/2000
Zakon o javnih financah

RS-20

Prospekt obveznice

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000)
9/2000
Zakon o javnih financah

RS-21

Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja
49/99
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja
84/99

RS-22

Zakon o javnih financah
49/99
Prospekt obveznice

RS-23

Zakon o javnih financah
79/99
Prospekt obveznice

RS-24

Zakon o javnih financah
49/99
Prospekt obveznice

RS-25

Zakon o javnih financah
49/99
Prospekt obveznice

RS-26

Zakon o javnih financah
 79/99
Prospekt obveznice

RS-27

Zakon o javnih financah
79/99
Prospekt obveznice, dodatek

RS-28

Zakon o javnih financah 
49/99
Prospekt obveznice

RS-29

Zakon o javnih financah
  49/99
Prospekt obveznice

RS-30

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
Zakon o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja18/01
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine ľrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine
64/95

RS-31

Zakon o javnih financah
49/99
Prospekt obveznice

Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
64/95
Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
59/95
30/98

RS-32

Zakon o javnih financah
79/99
Prospekt obveznice

Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
64/95
Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
59/95
30/98

RS-33

Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja
111/01
Prospekt obveznice

RS-34

Zakon o javnih financah
49/99
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002

RS-35

Zakon o javnih financah
49/99
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002

RS-36

Zakon o javnih financah
79/99
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002

RS-37

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002

RS-38

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002

RS-39

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja27/09
Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja
18/01, 111/01, 67/02
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine60/01,
85/01, 102/01, 30/02

RS-40

Zakon o javnih financah
79/99
124/00 79/01
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002

RS-41

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002

RS-43

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002

Dopolnitev programa financiranja na podlagi sklepa Vlade št.: 409-07/2002-1 z dne 02.10.2002

RS-44

Zakon o javnih financah
49/99
Prospekt obveznice

Sklep vlade

Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
64/95
Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
59/95
30/98

RS-45

Zakon o javnih financah
49/99
Prospekt obveznice

Sklep vlade

Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
64/95
Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
59/95
30/98

RS-46

Zakon o javnih financah
49/99
Prospekt obveznice

Sklep vlade

Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
64/95
Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
59/95
30/98

RS-47

Zakon o javnih financah
49/99
Prospekt obveznice

Sklep vlade

Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
64/95
Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
59/95
30/98

RS-48

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002

Dopolnitev programa financiranja na podlagi sklepa Vlade št.: 409-07/2002-1 z dne 02.10.2002

RS-49

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02)
Prospekt obveznice

Sklep Vlade RS št. 447-01/2001-5 o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic RS4E

Sklep Vlade RS št. 447-01/2001-6 o ponudbi za zamenjavo obveznic RS4E za nove obveznice RS49

RS-50

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02)
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003

RS-51

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003

Sklep Vlade RS, št. 409-07/2002-4 z dne 27.02.2003

RS-52

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003

Sklep Vlade RS, št. 409-07/2002-7 dne 03.04.2003

RS-53

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02)
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003

RS-54

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in dopolnitev programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003 zaradi rebalansa proračuna za leti 2003 in 2004

RS-55

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2004

RS-56

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2004

RS-57

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2004

RS-58

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2005

RS-59

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2005

RS-60

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2005

RS-61

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2006

RS-62

Zakon o javnih financah
79/99
124/00
79/01
30/02 in 56/02
Prospekt obveznice

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2006

SLOVEN4 03/22/18

Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09)
Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2007

RS-63

Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09)
Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2008

RS-64

Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09)
Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2009

RS-65

Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09)
Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2009

RS-66

Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09)
Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2009

RS-67

Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09)
Program financiranja  državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2010

RS-68

Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09)
Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2010


RS-69

Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN )


Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2011

RS-70

- Zakon o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN )

- Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2011

USD obveznica 5,5% 26/10/22

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.) in 110/11-ZDIU12)

- Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2012

USD obveznica 4,75% 10/05/18 in USD obveznica 5,85% 10/05/23

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.) in 110/11-ZDIU12)

- Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2013

EUR obveznica 4,7% 01/11/16

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12 in 46/13-ZIPRS1314-A)

- Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2013

USD obveznica 4,125% 18/2019

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13 in 101/13)

- Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Sklep Vlade     RS št. 41003-9/2013/5 z dne 9.1.2014

USD obveznica 5,250% 18/2024

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13 in 101/13)

- Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Sklep Vlade RS št. 41003-9/2013/5 z dne 9.1.2014

RS71

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13 in 101/13)

- Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Sklep Vlade RS št. 41003-9/2013/5 z dne 9.1.2014

RS72

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13 in 101/13)

- Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Sklep Vlade RS št. 41003-9/2013/5 z dne 9.1.2014

RS73

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12, 46/13 in 101/13)

- Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Sklep Vlade RS št. 41003-9/2013/5 z dne 9.1.2014

RS74

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 –UPB, 110/2011, 14/2013-popravek in 101/2013)

- Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Sklep Vlade RS št. 41003-1/2015/3 z dne 15. 1. 2015 in Sklep Vlade RS št.41003-1/2015/6 z dne 12. 3. 2015)

RS75

- 81. in 84. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP)

- Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (sklep Vlade št. 41003-1/2015/3 z dne 15. 1. 2015 in sklep Vlade št. 41003-1/2015/6 z dne 12. 3. 2015)

RS76

- 81. in 84. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)

- Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Sklep Vlade št. 41003-1/2015/3 z dne 15. 1. 2015 in sklep Vlade št. 41003-1/2015/6 z dne 12. 3. 2015)

- Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Sklep Vlade št. 41003-14/2015/3 z dne 23. 12. 2015)

- Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (sklep Vlade št. 41003-13/2016/3 z dne 22. 12. 2016)

 

RS77

- 81. in 84. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)

- Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Sklep Vlade št. 41003-14/2015/3 z dne 23.12. 2015)

RS78

-       81., 82. in 84. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter

-       Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (sklep Vlade št. 41003-14/2015/3 z dne 23. 12. 2015)

-       Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (sklep Vlade št. 41003-13/2016/3 z dne 22. 12. 2016)

RS79

-       81., 82. in 84. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter

-       Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (sklep Vlade št. 41003-13/2016/3  z dne22.12.2016)

RS80

-    81., 82. in 84. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter
-    Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (sklep Vlade št.41003-15/2017/4 z dne 21. 12. 2017)
 

RS81

  • 81., 82. in 84. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter
  • Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (sklep Vlade št. 41003-10/2018/3 z dne 20. 12. 2018)