Skoči na vsebino

OBDAVČITEV OBRESTI NA VREDNOSTNE PAPIRJE, KATERIH IZDAJATELJICA JE RS IN SO IZDANI NA PODLAGI ZAKONA, KI UREJA JAVNE FINANCE

Z zadnjo spremembo zakona, ki ureja dohodnino (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E)), je bilo sprejeto, da so obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, oproščene plačila dohodnine, če so izplačane fizičnim osebam nerezidentom. Dohodnina od obresti od teh papirjev, ki jih prejmejo rezidenti, pa se ne plača ob izplačilu z davčnim odtegljajem temveč na podlagi napovedi, ki jo predložijo zavezanci.

 

Podrobnejše pojasnilo je dostopno na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije.

Seznam vrednostnih papirjev Republike Slovenije,
izdanih na osnovi Zakona o javnih financah, ki se
od 1.1.2010 obdavčujejo v skladu z novo davčno zakonodajo
RS18 RS57 RS70
RS23 RS59 Euroobveznica 2000
RS26 RS60 Euroobveznica 2001
RS29 RS61 SLOVEN4 2018
RS32 RS62 USD BOND 5,5% 26/10/22
RS38 RS63 USD BOND 4,75% 10/05/18
RS44 RS64 USD BOND 5,85% 10/05/23
RS48 RS65 EUR BOND 4,7% 1/11/16
RS49 RS66 USD BOND 4,125% 18/02/19
RS50 RS67 USD BOND 5,25% 18/02/24
RS53 RS68 zakladne menice z dospelostjo po 1.1.2010
RS54 RS69