Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANIZACIJA

Predstavitev

Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO (SUSEU/PO) je odgovoren za upravljanje s sredstvi EU:

 • certificiranje izdatkov do Evropske komisije;
 • prejemanje plačil Evropske komisije;
 • izvrševanje povračil prispevka Skupnosti v državni proračun;
 • izvrševanje vračil Evropski komisiji v primeru neupravičene porabe prispevka Skupnosti.

Sektor tesno sodeluje z drugimi resornimi organi pri postavljanju in nadgradnji sistemov upravljanja in nadzora za črpanje EU sredstev ter pripravlja zakonodajo na področju javnih financ, in sicer v delu, ki se nanaša na črpanje sredstev EU.
V okviru tega sektorja delujeta dva oddelka, ki sta bila ustanovljena na osnovi zahtev Evropske komisije glede spoštovanja načela »ločenost funkcij« za sredstva PHARE v okviru predpristopne pomoči EU, Oddelek za kohezijsko politiko/NS in Oddelek za donacije EU/CFPE.Oddelek za kohezijsko politiko EU/NS

Nacionalni sklad (NS) je bil ustanovljen pri Ministrstvu za finance na osnovi Memoranduma o dogovoru o ustanovitvi Nacionalnega sklada, sklenjenega med Vlado Republike Slovenije in Evropsko Komisijo, za namene vzpostavitve in upravljanja sistema finančnega nadzora nad porabo sredstev predpristopnih pomoči EU. Deluje od leta 1998 dalje.
Iz Nacionalnega sklada se je razvil Oddelek za kohezijsko politiko EU/NS, ki pokriva naslednja področja:

 • finančno upravljanje s sredstvi finančnih instrumentov predpristopne pomoči EU (PHARE, SAPARD, ISPA)
 • finančno upravljanje s sredstvi finančnih instrumentov popristopnih pomoč EU (Prehodni vir, Schengenski vir)
 • finančno upravljanje s sredstvi evropske kohezijske politike (Strukturni skladi, Kohezijski sklad)Oddelek za donacije EU/CFPE

Centralna finančna in pogodbena enota (CFPE) je bila ustanovljena pri Ministrstvu za finance na osnovi Memoranduma o dogovoru o ustanovitvi Centralne finančne in pogodbene enote, sklenjenega med Vlado Republike Slovenije in Evropsko Komisijo, za namene vzpostavitve in upravljanja sistema finančnega nadzora nad porabo sredstev predpristopnih pomoči EU.

Deluje od leta 1997 dalje. Evropska komisija je dne 17. septembra 2004 izdala Odločbo o podelitvi upravljanja pomoči iz naslova PHARE na Centralno finančno in pogodbeno enoto v Republiki Sloveniji. Z dnem izdaje Odločbe Komisije je Republika Slovenija pridobila akreditacijo za izvajanje sistema razširjene decentralizacije izvajanja projektov, (so)financiranih s sredstvi pomoči EU (EDIS) v okviru programov PHARE, Prehodnega vira in Schengenskega vira.

Iz Centralne finančne in pogodbene enote se je razvil Oddelek za donacije EU/CFPE, ki pokriva naslednja področja:

 • izvajanje 100% nadzora pred prevzemanjem obveznosti in izvršitvijo plačila iz naslova sredstev PHARE in Prehodnega vira
 • izvajanje 100% nadzora nad uporabo sredstev Schengenskega vira
 • finančno upravljanje s sredstvi finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem 2004-2009 in Finančni mehanizem EGP 2004-2009, Slovensko-Švicarski program sodelovanja 2007-2012)
 • finančno upravljanje s sredstvi skladov programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov s področja svobode


Organizacijska struktura sektorja: • Kohezijski sklad
 • ESRR
 • ESS
 
 • Nepravilnosti
 • Poročila
 • Pravne zadeve
 • Razvojne naloge
 
 • Migracijski skladi
 • Schengen
 • Phare
 • Prehodni viri
 • Ostali programi