Skoči na vsebino

SMERNICE IN NAVODILA

V vlogi organa za potrjevanje je SUSEU/CA izdal:

 

1. V Finančni perspektivi 2014-2020

 

Smernice organa za potrjevanje za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 pdf,

 

Veljavna Navodila za izvajanje vračil namenskih sredstev EU 2014 – 2020 pdf.

 

Smernice organa za potrjevanje za izvajanje Operativnega programa materialne pomoči najbolj ogroženim v obdobju 2014-2020 pdf.

 

2. V Finančni perspektivi 2007-2013

 

Smernice za izvajanje povračil iz naslova prispevka Skupnosti v državni proračun v okviru operativnih programov za doseganje cilja 1 pri izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 - Verzija 07/2014

  • Smernice za izvajanje povračil kohezijske politike pdf,
  • Prva podpisana stran Smernic pdf,
  • Zbirno poročilo word

Navodilo za izvajanje vračil namenskih sredstev EU

  • Navodilo za izvajanje vračil pdf,
  • Postopki v IS MFERAC v okviru izvrševanja proračuna na namenskih postavkah EU pdf.

ter

 

3. V okviru finančnega mehanizma EGP in norveškega finančnega mehanizma

 

Smernice za izvajanje plačil v okviru finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma iz obdobja 2009–2014 - verzija 03/2015

  • Smernice za izvajanje plačil v okviru finančnih mehanizmov pdf,
  • Prva podpisana stran Smernic pdf.