Skoči na vsebino

PREDSTAVITEV SEKTORJA ZA UPRAVLJANJE S SREDSTVI EU/CA

Sektor za upravljanje s sredstvi EU/Organ za potrjevanje (SUSEU/CA) je kot notranja organizacijska enota Ministrstva za finance odgovoren za potrjevanje izdatkov in prejemanje plačil iz naslova prispevka Skupnosti s strani Evropske komisije ter za izvrševanje povračil prispevka Skupnosti v državni proračun in vračil Evropski komisiji v primeru neupravičeno porabljenih sredstev prispevka Skupnosti. Naloge opravlja na podlagi naslednjih uredb: