Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSTALI FINANČNI VIRI

Finančno upravljanje s sredstvi skladov programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov s področja svobode 2007-2013

Okvirni program sestavljajo štirje skladi ustanovljeni z Odločbami Evropskega parlamenta in Sveta, in sicer:

  • Sklad za zunanje meje,
  • Evropski sklad za begunce,
  • Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav in
  • Evropski sklad za vračanje.

V okviru izvajanja projektov financiranih s sredstvi teh skladov nastopa Ministrstvo za finance kot Organ za potrjevanje in  Ministrstvo za notranje zadeve  kot Odgovorni organ.

 

V okviru finančne perspektive 2014-2020 sta predvidena le še dva združena sklada:

  • AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) in
  • ISF (Internal Security Fund).

Sektor za upravljanje s sredstvi EU v okviru programa opravlja naloge pooblaščenega organa za izvajanje finančnih transakcij med EU in nacionalnim proračunom.

Povezava na spletno stran MNZ: http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/crpanje_evropskih_sredstev/sklad_za_notranjo_varnost_in_sklad_za_azil_migracije_in_vkljucevanje_2014_2020/priprava_nacionalnih_programov/

Finančno upravljanje s sredstvi finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem 2009-2014 in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2009-2014)

Ministrstvo za finance ima vlogo Plačilnega organa, ki upravlja s sredstvi finančnih mehanizmov, tako da vzpostavi in izvaja plačilni sistem s kontrolami, ki zagotavljajo, da se sredstva iz finančnih mehanizmov uporabljajo učinkovito in pravilno. Sodelovanje plačilnega organa zagotavlja, da je obdelava plačilnih zahtevkov neodvisna od drugih subjektov, ki so udeleženi v izvajanju finančnih mehanizmov.

 

Vloga Sektorja za upravljanje s sredstvi EU v sistemu izvajanja obeh mehanizmov ostaja enaka tudi v finančni perspektivi 2014-2019.

 

V okviru obeh finančnih mehanizmov deluje Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) kot Nacionalna kontaktna točka (NKT), ki je odgovorna za določanje, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in nadziranje dejavnosti projektov, kakor tudi za porabo sredstev obeh finančnih mehanizmov.

 

Povezava na spletno stran SVRK: http://norwaygrants.si/

Finančno upravljanje s sredstvi Slovensko-Švicarskega programa sodelovanja 2007-2012

V okviru švicarskega prispevka ima Ministrstvo za finance ima vlogo Plačilnega organa, ki je odgovoren za finančno upravljanje, vključno z ustreznim nadzorom porabe prispevka. Služba vlade za RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pa  deluje kot nacionalni koordinacijski organ (NKO), ki je pristojen za opredeljevanje, načrtovanje, izvajanje, vsebinsko nadziranje in ocenjevanje projektov.  

 

Povezava na spletno stran SVRK:

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodni_financni_mehanizmi/svicarski_prispevek/

Tabela 3: Dodeljene pravice porabe sredstev v mio EUR oziroma CHF

Finančni mehanizmi

 
 

2004-2009

2007-2013

2014-2020

Migracijski skladi

 

65.4

55.3

  

2009-2014

 

Finančni mehanizem EGP 

6.1

12.5

 

Norveški finančni mehanizem

12.5

14.4

 
 

2007-2012

 

Slovensko – Švicarski program sodelovanja

 

22.0

 

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim FEAD

V okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 – 2020, katerega ključni cilj je krepitev socialne kohezije v skladu s ciljem Strategije 2020 je Sloveniji dodeljenih 20,5 milijonov evrov evropskih sredstev. S Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 24. 4. 2014 je kot organ za potrjevanje v okviru tega Sklada imenovano Ministrstvo za finance.

 

Povezava na spletno stran MDDSZEM:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/sklad_za_evropsko_pomoc_najbolj_ogrozenim/