Skoči na vsebino

ODDELEK ZA KOHEZIJSKO POLITIKO

Naloge Oddelka obsegajo finančno upravljanje s sredstvi kohezijske politike. V okviru programskega obdobja 2007–2013 ima Republika Slovenija do konca leta 2015 na voljo 4.101.048.636 evrov (EU del) sredstev/pravic porabe. V programskem obdobju 2014 – 2020 pa država razpolaga s približno 3,255 milijarde evrov sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Za izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki vključuje Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Pobudo za zaposlovanje mladih in Kohezijski sklad je Vlada Republike Slovenije s sklepom dne 19. 6. 2014 kot organ za potrjevanje imenovala Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/CA.

 

Tabela 1 prikazuje izplačila iz sredstev EU za projekte kohezijske politike 2007-2013 v primerjavi s povračili v državni proračun. V Tabeli 2 pa so zajeti podatki nanašajoči se na certificirane izdatke EU po letih.

Tabela 1: Izplačila iz sredstev EU za projekte kohezijske politike 2007-2013 v primerjavi s povračili v DP (na dan 31. 12. 2015)

Vir: MFERAC, IS-PA2007

Tabela 2: Certificirani izdatki EU po letih (v evro) / % certificiranih izdatkov po letih glede na pravice porabe 2007-2013

OP

OP RR

OP RČV

KS OP ROPI

KS OP ESRR

Skupaj - vsi OP

Pravice porabe

1.783.285.419,02

755.699.370,00

1.411.569.856,00

150.493.989,00

4.101.048.634,02

2007-203

Leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2008

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2009

78.640.564,12

4,4%

3.243.244,35

0,4%

104.199.156,57

7,4%

2.159.435,98

1,4%

188.242.401,02

4,6%

2010

334.688.291,02

18,8%

104.672.421,37

13,9%

89.684.853,09

6,4%

14.411.074,41

9,6%

543.456.639,89

13,3%

2011

284.558.586,25

16,0%

70.738.137,96

9,4%

54.915.246,46

3,9%

10.181.545,78

6,8%

420.393.516,45

10,3%

2012

312.949.483,04

17,5%

171.253.722,82

22,7%

66.244.012,96

4,7%

7.653.019,72

5,1%

558.100.238,54

13,6%

2013

305.444.176,02

17,1%

152.651.247,90

20,2%

209.979.064,11

14,9%

34.370.828,61

22,8%

702.445.316,64

17,1%

2014

193.964.843,12

10,9%

130.401.293,67

17,3%

331.851.206,08

23,5%

44.844.585,77

29,8%

701.061.928,64

17,1%

2015

242.506.357,36

13,6%

90.743.626,82

12,0%

504.966.721,50

35,8%

31.018.030,47

20,6%

869.234.736,15

21,2%

Skupaj

1.752.752.300,93

98,3%

723.703.694,89

95,8%

1.361.840.260,77

96,5%

144.638.520,74

96,1%

3.982.934.777,33

97,1%

Vir: SUSEU/CA