Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODDELEK ZA KOHEZIJSKO POLITIKO

Naloge Oddelka obsegajo finančno upravljanje s sredstvi kohezijske politike. V okviru programskega obdobja 2007–2013 ima Republika Slovenija do konca leta 2015 na voljo 4.101.048.636 evrov (EU del) sredstev/pravic porabe. V programskem obdobju 2014 – 2020 pa država razpolaga s približno 3,255 milijarde evrov sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Za izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki vključuje Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Pobudo za zaposlovanje mladih in Kohezijski sklad je Vlada Republike Slovenije s sklepom dne 19. 6. 2014 kot organ za potrjevanje imenovala Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/CA.

 

Tabela 1 prikazuje izplačila iz sredstev EU za projekte kohezijske politike 2007-2013 v primerjavi s povračili v državni proračun. V Tabeli 2 pa so zajeti podatki nanašajoči se na certificirane izdatke EU po letih.

Tabela 1: Izplačila iz sredstev EU za projekte kohezijske politike 2007-2013 v primerjavi s povračili v DP (na dan 31. 12. 2015)

Vir: MFERAC, IS-PA2007

Tabela 2: Certificirani izdatki EU po letih (v evro) / % certificiranih izdatkov po letih glede na pravice porabe 2007-2013

OP

OP RR

OP RČV

KS OP ROPI

KS OP ESRR

Skupaj - vsi OP

Pravice porabe

1.783.285.419,02

755.699.370,00

1.411.569.856,00

150.493.989,00

4.101.048.634,02

2007-203

Leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2008

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2009

78.640.564,12

4,4%

3.243.244,35

0,4%

104.199.156,57

7,4%

2.159.435,98

1,4%

188.242.401,02

4,6%

2010

334.688.291,02

18,8%

104.672.421,37

13,9%

89.684.853,09

6,4%

14.411.074,41

9,6%

543.456.639,89

13,3%

2011

284.558.586,25

16,0%

70.738.137,96

9,4%

54.915.246,46

3,9%

10.181.545,78

6,8%

420.393.516,45

10,3%

2012

312.949.483,04

17,5%

171.253.722,82

22,7%

66.244.012,96

4,7%

7.653.019,72

5,1%

558.100.238,54

13,6%

2013

305.444.176,02

17,1%

152.651.247,90

20,2%

209.979.064,11

14,9%

34.370.828,61

22,8%

702.445.316,64

17,1%

2014

193.964.843,12

10,9%

130.401.293,67

17,3%

331.851.206,08

23,5%

44.844.585,77

29,8%

701.061.928,64

17,1%

2015

242.506.357,36

13,6%

90.743.626,82

12,0%

504.966.721,50

35,8%

31.018.030,47

20,6%

869.234.736,15

21,2%

Skupaj

1.752.752.300,93

98,3%

723.703.694,89

95,8%

1.361.840.260,77

96,5%

144.638.520,74

96,1%

3.982.934.777,33

97,1%

Vir: SUSEU/CA