Skoči na vsebino

SPLETNI PROGRAM EZRLKV

1. O spletnem programu EZRLKV

Spletni program EZRLKV je spletni program, namenjen elektronski izmenjavi podatkov med Upravljavcem sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države in proračunskimi uporabniki, poslovnimi bankami ter hranilnicami.

 

Spletni program EZRLKV je last Ministrstva za finance, ki z njim v celoti razpolaga in ga daje uporabniku v uporabo na način in pod pogoji, določenimi v Splošnih pogojih poslovanja uporabnika preko spletnega programa.

2. Splošni pogoji poslovanja uporabnika preko spletnega programa

3. Spletni program EZRLKV za proračunske uporabnike, poslovne banke in hranilnice

4. Pomoč uporabnikom

a) pogosta vprašanja in odgovori PU


b) vsebinska vprašanja glede uporabe spletnega programa EZRLKV ali sklepanja poslov pošljite na mf.ezrlkv(at)mf-rs.si:

c) tehnična vprašanja v zvezi s spletnim programom EZRLKV:

5. Obrazci

Obrazci se uporabljajo v primeru nedelovanja spletnega programa EZRLKV, ki jih pošiljatelj izjemoma pošlje Upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države v elektronski obliki.