Skoči na vsebino

REBALANS PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2014

I.

VSEBINA

II.

REBALANS PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2014

II.1

Splošni del, Splošni del (.csv oblika)

II.2

Posebni del, Posebni del (.csv oblika)

II.3

Načrt razvojnih programov

III.

OBRAZLOŽITVE REBALANSA ZA LETO 2014

III.1

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

III.2

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZA LETO 2014

1111

Predsednik Republike Slovenije

1211

Državni zbor

1212

Državni svet

1213

Državna volilna komisija

1214

Varuh človekovih pravic

1215

Informacijski pooblaščenec

1217

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

1311

Ustavno sodišče

1312

Računsko sodišče

1314

Državna revizijska komisija

1315

Komisija za preprečevanje korupcije

1411

Kabinet predsednika vlade

1511

Generalni sekretariat vlade

1517

Služba vlade za zakonodajo

1522

Statistični urad Republike Slovenije

1524

Slovenska obveščevalno – varnostna agencija

1532

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

1537

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

1540

Urad Vlade RS za narodnosti

1541

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

1611

Ministrstvo za finance

1711

Ministrstvo za notranje zadeve

1811

Ministrstvo za zunanje zadeve

1911

Ministrstvo za obrambo

2030

Ministrstvo za pravosodje

2130

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

2330

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

2430

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

2611

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2711

Ministrstvo za zdravje

3330

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

3340

Ministrstvo za kulturo

3911

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

4111

Vrhovno sodišče RS

4411

Vrhovno državno tožilstvo RS

4514

Državno pravobranilstvo RS