Skoči na vsebino

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2013

 I. REBALANS 2013 - Izpis Splošnega dela rebalansa proračuna RS za leto 2013

II. REBALANS 2013 – Obrazložitev Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2013

III. REBALANS 2013 - Izpis Posebnega dela rebalansa proračuna RS za leto 2013

IV. REBALANS 2013 – Obrazložitve Posebnega dela rebalansa proračuna RS za leto 2013

IV/1. Nevladni proračunski uporabniki

 

1111

Predsednik Republike Slovenije

 

1211

Državni zbor

 

1212

Državni svet

 

1213

Državna volilna komisija

 

1214

Varuh človekovih pravic

 

1215

Informacijski pooblaščenec

 

1217

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

 

1311

Ustavno sodišče

 

1312

Računsko sodišče

 

1314

Državna revizijska komisija

 

1315

Komisija za preprečevanje korupcije

 

3911

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

IV/2. Vladni proračunski uporabniki

 

1411

Kabinet predsednika vlade

 

1511

Vladne službe

 

1517

Služba vlade za zakonodajo

 

1522

Statistični urad Republike Slovenije

 

1524

Slovenska obveščevalno - varnostna agencija INTERNO

 

1532

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

 

1537

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

 

1540

Urad vlade RS za narodnosti

 

1611

Ministrstvo za finance

 

1711

Ministrstvo za notranje zadeve

 

1811

Ministrstvo za zunanje zadeve

 

1911

Ministrstvo za obrambo

 

2030

Ministrstvo za pravosodje

 

2130

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

2330

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

2430

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

 

2611

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

2711

Ministrstvo za zdravje

 

3330

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

3340

Ministrstvo za kulturo

IV/3. Pravosodni proračunski uporabniki

 

4111

Vrhovno sodišče RS

 

4411

Višja in okrožna sodišča

 

4514

Tožilstva

V. REBALANS 2013 – Izpis Načrta razvojnih programov