Skoči na vsebino

REBALANS RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA DRŽAVNEGA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2012