Skoči na vsebino

REBALANS PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2012

Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2012

Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2012