Skoči na vsebino

REBALANS PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2011

Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2011

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2011

Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2011