Skoči na vsebino

REBALANS PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2010

Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2010

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2010

Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2010