Skoči na vsebino

SPREJETI PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2009

Obrazložitve finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov