Skoči na vsebino

REBALANS PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2009

Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

Obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2009

Obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2009