Skoči na vsebino

SPREMEMBE PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2008

Obrazložitve finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov