Skoči na vsebino

SPREJETI PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2008

Sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Obrazložitve finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov