Skoči na vsebino

REBALANS PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2008

Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2008

Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2008