Skoči na vsebino

SPREJETI PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007

Obrazložitve finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov