Skoči na vsebino

SPREJETI PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006

Sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2006

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA    

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

 

Obrazložitve finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov

Obrazložitve finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov