Skoči na vsebino

REBALANS PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005

Sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2005

Obrazložitve splošnega dela rebalansa proračuna in obrazložitve finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov si lahko ogledate na strani Obrazložitve predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2005. Ker se obrazložitve v postopku priprave in sprejemanja rebalansa proračuna pripravijo le k predlogu rebalansa proračuna in se v njih ne upoštevajo spremembe, ki nastanejo v postopku do sprejetja rebalansa proračuna, lahko pride do manjših odstopanj med sprejetim rebalansom proračuna in obrazložitvami na postavkah, na katere vplivajo sprejeti amandmaji v postopku sprejemanja rebalansa proračuna.