Skoči na vsebino

SPREMEMBE PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2004

Obrazložitve splošnega dela proračuna in obrazložitve finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov si lahko ogledate na strani Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2004. Ker se obrazložitve v postopku priprave in sprejemanja proračuna pripravijo le k predlogu proračuna in se v njih ne upoštevajo spremembe, ki nastanejo v postopku do sprejetja proračuna, lahko pride do manjših odstopanj med sprejetim proračunom in obrazložitvami na postavkah, na katere vplivajo sprejeti amandmaji v postopku sprejemanja proračuna.