Skoči na vsebino

SPREJETI PRORAČUN

Na strani so objavljeni proračuni, ki jih sprejme Državni zbor RS. Postopke obravnave in sprejemanja državnega proračuna podrobneje določa Poslovnik državnega zbora Republike Slovenije. Za posamezno leto je lahko sprejetih več proračunov (glej stran Dokumenti), izvršuje pa se vedno le zadnji sprejeti proračun (na tej strani prvi oziroma zgornji dokument za posamezno leto).

 

Na strani so objavljene tudi obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, v katerih je podrobneje opisano, za kakšen namen se bodo sredstva porabljala, opredeljeni pa so tudi cilji, ki naj bi jih proračunski uporabniki na posameznih področjih dosegli.

Sprejeti proračun za leto 2017