Skoči na vsebino

IV. NAVODILO ZA DELO DELOVNIH SKUPIN – 1. DEL

V skladu z dogovori na sestankih vodij delovnih skupin za postavitev sistema, pripravo in izvajanje razvojnih in državotvornih politik in pripravo ter vpeljavo programsko usmerjenega proračuna v nadaljevanju podajamo pojasnila in dokumente, ki bodo v pomoč pri vašem delu. Na tem mestu bomo postopoma objavljali dodatna navodila in pojasnila, zato vam svetujemo, da stran obiščete večkrat in se tekoče seznanjate z morebitnimi novostmi.

  1. Navodilo za delo delovnih skupin – I. faza
  1. Postavke po novi programski strukturi za skupine proračunskih uporabnikov