Skoči na vsebino

III. NAVODILO ZA DELO DELOVNIH SKUPIN – 2. DEL

Skladno s predhodnimi sklepi sestankov vodij delovnih skupin za postavitev sistema, pripravo in izvajanje razvojnih in državotvornih politik in pripravo ter implementacijo vpeljavo programsko usmerjenega proračuna vam v nadaljevanju posredujemo:

ki zajemajo:

  • postavitev vsebinskega okvira 2. faze dela na področju programskega proračuna (oblikovanje dejavnosti, ukrepov, projektov, prioritet, ciljev in kazalcev) ter
  • pojasnila 1. faze, ki zajema urejanje klasifikacije.

Za zamudo pri objavi drugega dela navodil se opravičujemo, a so odločitve za nadaljnje delo tako pomembne, da si je vredno na začetku vzeti za razmislek malce več časa, saj se koncept proračunskega načrtovanja dokaj spreminja (načrtovanje vseh izdatkov skozi projekte in ukrepe ter združevanje na ravni dejavnosti z vsemi posledicami).

 

Na podlagi vaših predlogov je prišlo še do nekaterih manjših sprememb predloga programske klasifikacije. Čistopis bomo objavili na spletnih straneh. Hkrati bomo pripravili gradivo za obravnavo in sprejem programske klasifikacije na vladi. V naslednjih dneh bomo prav tako objavili nove prevedbene tabele, v katerih bodo proračunske postavke iz sprejetega proračuna za leto 2010 ter sprejetega proračuna za leto 2011 prevedene v novo programsko klasifikacijo – v skladu s popravki programske klasifikacije ter v skladu z vašimi predlogi za prenose postavk. V kolikor bi kot pomoč pri svojem delu potrebovali tudi proračunske postavke iz preteklih let ali morda izvoze v Excel se še vedno lahko obrnete na MF, Sektor za proračun, mojca.voljc(at)mf-rs.si.

 

Vodje delovnih skupin ste pozvani k čimprejšnjem nadaljevanju dela v okviru delovnih skupin skladno z usmeritvami iz priloženega navodila. Predlagamo, da delovne skupine skličete najkasneje v naslednjem tednu, saj se pristop proračunskega načrtovanja pomembno spreminja glede na dosedanjo prakso in pravila, kar zahteva intenziviranje aktivnosti delovnih skupin.

 

Prosimo vas, da nas o sklicu delovnih skupin obvestite, ker bodo sodelavci Ministrstva za finance in SVREZ podali natančno obrazložitev navodil in odgovorili na morebitna vprašanja oziroma pomisleke. Pri delu delovnih skupin bodo poleg imenovanih članov MF in SVREZ, sodelovali ga. Alenka Bratušek, ga. Kristina Šteblaj, ga. Mojca Voljč in g. Franc Radman z Ministrstva za finance ter ga. Katja Lautar in g. Franci Klužer s SVREZ.

 

Na tem mestu bomo tudi v bodoče objavljali dodatna navodila in pojasnila, zato vam svetujemo, da stran obiščete večkrat in se tekoče seznanjate z morebitnimi novostmi.